Søgning

Sarah Kamphøvener

Psykolog Sarah Kamphøvener

Autoriseret psykolog

Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og kurser i kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg ser ærlighed, nærvær og autenticitet som vigtige værdier i mit arbejde som psykolog. Jeg tror på, at disse værdier er afgørende for, at skabe en god kontakt til den eller de som jeg skal hjælpe.

En god kontakt betyder, at personen oplever en åbenhed og parathed til, at få indsigt i sig selv og kan ændre på de tanker og handlemønstre som kan opleves begrænsende, i forhold til det liv vedkommende ønsker for sig selv.

Erfaring og supervision

Jeg har bred terapeutisk erfaring indenfor områderne stress, depression, forskellige angstlidelser, heriblandt OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), social angst, problemer med lavt selvværd, krise og sorg.

Jeg er i mit arbejde inspireret af oplevelsesorienteret terapi, eksistentiel psykoterapi og kognitiv terapi,

Endvidere falder det mig, i mit arbejde, naturligt at have fokus på forbindelsen imellem krop og psyke.

For at sikre kvaliteten og få inspiration til mit arbejde modtager jeg løbende supervision, deltager i konferencer, kurser samt møder, hvor faglig sparring og oplæg om forskellige psykologfaglige temaer er i fokus.

Om mig

Jeg er født i 1976, og er uddannet cand.psych. ved Århus Universitet, samt uddannet skuespiller ved skuespillerskolen Gittis i Århus.

Jeg har taget en 3-årig efteruddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, og dette med henblik på at blive specialist i psykoterapi.

Tilskud til psykolog behandling

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, er det muligt at få tilskud herfra.

Ydrenummer/offentlige sygesikring

Du kan desværre ikke benytte en henvisning fra lægen hos mig, da jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring.