Søgning
Psykiater Malene Lange Horsens

Psykiater Malene Lange

Psykiater Malene Lange

Psykiater

Hvordan bliver jeg klient?

Klinikken har overenskomst med sygesikringen dvs. at den psykiatriske udredning og behandling er gratis. Du skal være over 18 år og henvises via din egen praktiserende læge, herefter skal du selv tage kontakt til klinikken angående ventetid.

I ventetiden er det fortsat din egen læge, der har ansvaret for din behandling.

Såfremt du finder et andet behandlingstilbud, mens du står på ventelisten, beder vi dig give besked herom.

Vi har desværre for nuværende ikke mulighed for at tage Sygesikring gruppe 2 patienter.

Aktuelt har klinikken en ventetid på 4 år på udredning/behandling (opdateret den 9/2-24)

Udeblivelses/afslutningsregler: 

  • Hvis du udebliver fra en samtale, vil du som udgangspunkt blive afsluttet.
  • Hvis du har flere ubegrundede afbud og udeblivelser, vil du som udgangspunkt blive afsluttet.

Årsag til denne strenge afbuds-/udeblivelsespolitik er:

  • at vi IKKE modtager nogen betaling, hvis samtalen ikke kan gennemføres
  • at vi har en meget lang venteliste
  • at vi forventer, at du viser et engagement i den behandling, vi tilbyder dig, på niveau med det engagement, vi viser i vores tilgang til dig. Udgangspunktet, for at vi kan hjælpe dig, er et tæt samarbejde, hvorfor du er nødt til at deltage aktivt i de tiltag, vi sammen er blevet enige om at afprøve.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet læge i 2006 og speciallæge i psykiatri i 2016.  Jeg har gennem min uddannelse arbejdet indenfor alle områder af psykiatrien både på afdelinger og i ambulatorier. I de sidste år har jeg arbejdet som overlæge i retspsykiatrien, som rummer alle diagnoser, hvorfor jeg har solid erfaring indenfor udredning og behandling af psykiatrisk lidelse. 

I klinikken vil du også kunne møde sygeplejerske Cherie Elleskov Lyscarz, som indgår i tæt samarbejde med Malene. Cherie har 10 års erfaring fra regionspsykiatrien både fra afdelinger og ambulant. Hun foretager diverse kontroller ift. medicin som bivirkningsscreening og blodtryksmåling samt psykoeducation ift. livsstil og sygdom.

Læs mere Vis mindre
Rådhustorvet 21, 1 sal
8700 Horsens