Vivi Thomsen

Psykolog

Firmanavn: Psykolog Vivi Thomsen

Telefon: 2941 5161

Title: Autoriseret psykolog

E-mail: mail@vivithomsen.dk

Website: Psykolog Vivi Thomsen

Psykolog, psykotepeut og parterapeut i Horsens Vivi Thomsen

Jeg blev uddannet som psykolog (cand.pæd.psych.) i 2001 og siden autoriseret i henhold til Psykolognævnets krav i 2004. Jeg har desuden en folkeskolelæreruddannelse.

Som psykolog har jeg erfaring fra arbejdet på PPR: Målgruppen her var børn og deres familier, og kerneydelser var rådgivning, vejledning samt psykologiske udredninger.

Jeg har endvidere omfattende erfaring fra arbejdet med børn og unge som klinisk psykolog ved en amtslig specialrådgivning. Kerneydelserne bestod af brede kliniske undersøgelser og konsultativ bistand til kommunerne. Men også rådgivning til forældre og børn samt længerevarende psykoterapeutiske behandlingsforløb for børn og unge med alvorlige vanskeligheder og mistrivsel.

Den senere tid har jeg desuden været særlig optaget af arbejde med parforholdet og dets udviklingsmuligheder.

Med henblik på at udvikle mine terapeutiske kvalifikationer har jeg udover Basisåret i Familierådgivning v. Kempler Instituttet i Odder taget en 3-årig psykoterapeut efteruddannelse i Gestaltterapi ved Mikael Sonne samt en 1-årig videreuddannelse i kognitiv terapi ved Storstrøms Amt.

Senest er jeg uddannet og godkendt som parrelationsterapeut ved Det danske Imagoinstitut.

Privat er jeg gift og har tre voksne børn

Tilmeld til nyhedsbrev