Mette Marie Bjerre

Psykoterapeut

Firmanavn: Samtalepraxis

Telefon: 2045 2748

Title: Psykoterapeut

E-mail: info@samtalepraxis.dk

Website: Samtalepraxis

Psykoterapeut i Horsens Mette Marie Bjerre. Samtale omkring svære relationer, psykoterapi og pårørendesamtale

Problemer med en relation?

Vi kan ikke undvære relationer, og derfor bliver det svært, når de kræver mere, end du kan give. Udtalt uligevægt i en relation, kan kalde på mange ting frem i dig.

Walk & talk:

Walk & Talk! Hvad har det med terapi og samtale at gøre? Det må godt føles rart at være i terapi – Walk & Talk er et fremragende middel til at nå det svære og få bugt med det, der laver ravage i dit liv.

Din garanti:

Jeg har en 4-årig psykoterapeut & coach uddannelse, som danner baggrund for min praksis. Under min uddannelse har jeg gennemgået terapeit til forløsning af egne traumer. Dette er din garanti for min empati og vished for, at metoderne virker.

Personligt:

Jeg er fra 1968, er gift med en fremragende musiker og skolelærer. Jeg har 4 børn i alderen mellem 1987-2004 og har erfaret mangt og meget med de opgaver, der følger sådan en flok. Jeg har beskæftiget mig med mennesker siden 1989, hvor jeg startede på cykel i hjemmeplejen, uden overhovedet at vide noget som helst om dette. Jeg har så siden set både fødegang, plejehjem, hospital og social/behandlingspsykiatri. Nysgerrig som jeg er, lykkedes det mig også at arbejde i et lukket fængsel, hvor jeg varetog misbrugsbehandling sammen med andre psykoterapeuter.

Desværre, har jeg også måttet kæmpe en del viden til mig på den hårde måde. Jeg har haft stof/alkoholafhængighed og svær psykiatri inde på livet. Ad den vej også særdeles problematiske og ubærlige opgaver i tætte relationer. I dag er det min store interesse og levevej. Det vil være en kæmpeløgn, hvis jeg sagde, at det var det der skulle til for at løfte opgaven, men jeg er sikker på, at jeg er garant for den empati, du har brug for.

 
Uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring:

 • Dialektisk Adfærds Terapeut/ Miljøbehandling til mennesker med personlighedsforstyrrelser – 2016 Kognitiv Terapicenter Århus kognitiv.dk
 • Neuroaffektiv teori og praksis ved Knud Hellborn knudhellborn.dk
 • Eksamineret EP-Psykoterapeut  2012  lifeacademy.dk
 • Eksamineret EP-Coach & Terapeut 2010 lifeacademy.dk
 • Konfliktmægling/håndtering hos bjarnefriis.dk
 • Konflikthåndtering Psyko-Fysiske konsulenter Behandlingspsykiatrien Region Midt konflikthaandtering.dk
 • KRAP-uddannelse = Kognitiv, Resourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik hos pcpaps.dk
 • Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde 2014 hos AMU-uddannelser
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Social Inklusion ved VIA-University Horsens via.dk
 • Merkonom i Ledelse og Samarbejde 2000 fra Horsens Handelsskole
 • Social og Sundhedsfaglig uddannelse 1995 ved Social og Sundhedsskolen Horsens
 • NADA Øreakupunktur 2012 & 2016 ved nada-danmark.dk
 • Konflikthåndtering i Socialpsykiatrien Region Midt 2014 kompetance.rm.dk
 • Introduktionsseminar Metamedicine IMMA Intl. Metamedicine Association metamedicin.dk
 • Kursus I Mentaliseringsbaseret Terapi 2016 v/Chefsykolog Trine Paludan Malver – holmstrupgaard.rm.dk
 • AMU Medicinadministration opkvalificering 2018 – godkendt af Undervisningsministeriet – Dansk kvalifikationsramme for livslang læring – SoSu Østjylland.
 • Kursus i Værdier og Etik i special- og socialpædagogikken 2016 seminarer.dk
 • Certificeret og uddannet Mentor for udsatte grupper på det danske arbejdsmarked 2011 mentorcompany.dk

Tilmeld til nyhedsbrev